Truyền Thanh - Podcast
THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT

MS Dương Quốc Tùng giảng dạy trực tuyến mỗi Thứ Bảy theo giờ California, USA

Thời Khóa Biểu:
– 10:15 giờ sáng – Lớp Kinh Thánh
– 11:00 giờ sáng – Thờ Phượng

Cách Vào Xem:   Chọn link “abhppadd