BÀI GIẢNG YOUTUBE

 • ABHPTV – Nơi Trú Ẩn An Toàn Nhất – Mục Sư Dương Quốc Tùng – An Bình Hạnh Phúc
 • ABHPTV – Chúa Gìn Giữ Dân Ngài – Mục Sư Dương Quốc Tùng – An Bình Hạnh Phúc
 • ABHPTV – Dấu Hiệu Tận Thế – Đời Nô-ê & Ngày Tận Thế – Mục Sư Dương Quốc Tùng
 • An Bình Hạnh Phúc TV – Hoạn Nạn Trong Tương Lai – Dấu Hiệu Tận Thế – Mục Sư Dương Quốc Tùng
 • ABHPTV – Dịch Lệ Và Kinh Thánh – Mục Su Dương Quốc Tùng
 • An Bình Hạnh Phúc TV – Bảo Vệ Khỏi Dịch Lệ – Mục Sư Dương Quốc Tùng
 • ABHPTV — Tinh Trang Nguoi Chet – Muc Su Duong Quoc Tung – An Binh Hanh PHuc
 • ABHPTV – Nguoi Chet O Dau (Phan 1) – Muc Su Duong Quoc Tung
 • ABHPTV – Quyen Luc Chua Gia (Phan 1) – Muc Su Duong Quoc Tung – Loi Tien Tri Kinh Thanh Danien 7
 • ABHPTV – Trung Tín Đến Chết – Danien Doan 6 – Muc Su Duong Quoc Tung
 • ABHPTV – Buổi Tiệc Định Mệnh – Đa-ni-ên đoạn 5 – Mục Sư Dương Quốc Tùng
 • ABHPTV – Không Nhân Nhượng -Lời Tiên Tri Kinh Thánh Danien Đoạn 3 – Mục Sư Dương Quốc Tùng
 • ABHPTV – Uy Quyền Tối Cao – Lời Tiên Tri Danien Đoạn 4 -Mục Sư Dương Quôc Tùng
 • Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đa-Ni-Ên 01- Sao Trời Bụi Đất – An Bình Hạnh Phúc- MS Dương Quốc Tùng
 • Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đa-Ni-Ên 01-Thức Ăn Và Ơn Phước- An Bình Hạnh Phúc- MS Dương Quốc Tùng
 • Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đa-Ni-Ên 02- Nơi Đáng Tin Cậy- An Bình Hạnh Phúc-MS Dương Quốc Tùng
 • Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đa-Ni-Ên 02-Ưu Tiên Quan Trọng–MS Dương Quốc Tùng
 • Loi Tien Tri Kinh Thanh Danien 02 – Lich Su Trong Tay Chua – Muc Su Duong Quoc Tung-TVABHP
 • Giáng sinh và Bình an – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Món quà sai lầm – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Ân điển diệu kỳ – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Muốn biết ý Chúa – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Sự phục sinh và đức tin – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Thượng Đế ở cùng loài người – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Hãy cầu xin đi Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Xây dựng mối liên hệ – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Hôn nhân theo ý Chúa – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Con đường theo Chúa – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Giết lo lắng – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Những người tinh sạch – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Người được ơn – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Phàn nàn và lưỡng lự – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Sống khôn ngoan – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Lòng tham vật chất – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Thức ăn và bệnh tật – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Thật sự phục vụ – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Dập tắt Thánh Linh – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Chọn điều tốt nhất – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Chiếu sáng trong đêm – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Thức ăn & Ơn phước – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Thân thể & Thức ăn – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Vâng phục chánh quyền – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • 3 Lỗi lầm chết người – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Hạnh phúc hôn nhân – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Hôn nhân bền vững – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Thái độ để sống – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Trống vắng nguy hiểm – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Năm mới vùng dậy – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Kính sợ Chúa & Phước Lộc Thọ – An Bình Hạnh Phúc- Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Đổi mới cho năm mới – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Sống trong ngày Sa-bát – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Tận đáy vực sâu – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Khải tượng và đời sống – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Bát-sê-ba dạy con – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Làm Việc Phi Thường-MS Dương Quốc Tùng
 • Bánh mana và ngày Sa-bát – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Cách sống ngày sau rốt – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Hãy ra khỏi Ba-by-lôn – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Sống trong ngày Sa-bát – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Bằng cớ lãng quên
 • Đức Tin Thật Của Mari-MS Dương Quốc Tùng
 • Em-ma-nu-ên – MS Dương Quốc Tùng
 • Bảo hiểm tốt nhất – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Đấng Tạo Hóa Toàn Năng – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Nhu cầu con người – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Khi đời thất vọng Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Chúa và tội nhân – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Tại sao nên tin Chúa? – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Đấng Chăn Giữ Tôi- An Bình Hạnh Phúc-MS Duong Quoc Tung
 • Hậu Quả Tội Lỗi – TVABHP MS Dương Quốc Tùng
 • Ân Điển Của Chúa-TVABHP MS Dương Quốc Tùng
 • Sống Biết Ơn Chúa-TVABHP MS Dương Quốc Tùng
 • Hãy Cảm Tạ Chúa- TVABHP MS Dương Quốc Tùng
 • Thực Tế Đời Sống – ABHPTV Mục Sư Dương Quốc Tùng
 • Chiến Thắng Cám Dỗ- ABHPTV Mục Sư Dương Quốc Tùng
 • Những Bước Vấp Ngã- ABHPTV Mục Sư Dương Quốc Tùng
 • Hãy Đến Với Chúa – MS Dương Quốc Tùng TVABHP
 • Khám Phá Tiềm Năng-MS Dương Quốc Tùng TVABHP
 • Đừng Phiền Lòng-MS Dương Quốc Tùng TVABHP
 • Hãy Tin Lời Chúa-MS Dương Quốc Tùng TVABHP
 • Làm Được Mọi Sự P3-MS Dương Quốc Tùng TVABHP
 • Làm Được Mọi Sự P2-MS Dương Quốc Tùng TVABHP
 • Làm Được Mọi Sự P1-MS Dương Quốc Tùng TVABHP
 • Đời Sống Thỏa Nguyện-MS Dương Quốc Tùng TVABHP
 • Tránh Bão Gặp Bão-MS Dương Quốc Tùng
 • Vua Dân Giu Đa-MS Dương Quốc Tùng
 • Ơn Phước Tạ Ơn- MS Dương Quốc Tùng
 • Cách Biết Ơn Chúa-MS Dương Quốc Tùng
 • Phải Có Ưu Tiên-MS Dương Quốc Tùng
 • Tình Yêu Cho Chúa-MS Dương Quốc Tùng
 • Tình Yêu Cho Người-MS Dương Quốc Tùng
 • Đời Sống Hạnh Phúc – MS Dương Quốc Tùng
 • Thái Độ Đối Với Hoạn Nạn – MS Dương Quốc Tùng
 • Sạch mà trống – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Thất bại trong đất hứa – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Kinh Thánh Lời Chúa Mục sư Dương Quốc Tùng YouTube
 • Yêu Lẽ Thật
 • Những người tinh sạch – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Lỗi lầm đức tin
 • Uy Quyền Kinh Thánh – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Đức tin Chúa tìm Mục sư Dương Quốc Tùng YouTube
 • Ăn năn thật sự – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Đối Phó Tội Lỗi-Mục Sư Dương Quốc Tùng-TVABHP
 • Thờ Phượng Và Biết Ơn-MS Dương Quốc Tùng TVABHP
 • Ba Yếu Tố Của Sự Thờ Phượng Thật-MS Dương Quốc Tùng
 • Bổn Phận Với Người-MS Dương Quốc Tùng
 • Thờ Phượng Và Đời Sống-MS Dương Quốc Tùng
 • Ba Điều Đừng Sợ-MS Dương Quốc Tùng
 • Bốn Giai Đoạn Đức Tin-MS Dương Quốc Tùng
 • Tội Tham Lam-MS Dương Quốc Tùng
 • Ghen Ghét: Ung Thư Tâm Hồn-MS Dương Quốc Tùng
 • Tình Yêu Thương Thật-MS Dương Quốc Tùng
 • Ba Điều Cha Làm-MS Dương Quốc Tùng
 • Thức Uống Của Chúng Ta-MS Dương Quốc Tùng
 • Sức Khỏe Và Vâng Lời – MS Dương Quốc Tùng
 • Theo ý Thánh Linh – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Phong trào tiếng lạ – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Lời Chúa và ngày nghỉ – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Dấu Con Thú – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Bánh mana và ngày Sa-bát – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Phải biết rõ ràng – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Nhận diện tà giáo
 • Sức Mạnh Lời Nói – Mục Sư Dương Quốc Tùng-TVABHP
 • Quăng Gánh Lo Đi – TVABHP MS Dương Quốc Tùng
 • Tạ Ơn Trong Mọi Sự – MS Dương Quốc Tùng TVABHP
 • Đối Phó Nóng Giận 2- MS Dương Quốc Tùng TVABHP
 • Đối Phó Nóng Giận 1& Kịch Cái Giá Của Sự Tham Lam- MS Dương Quốc Tùng TVABHP
 • Xây Dựng Gia Đình Với Chúa 2- MS Dương Quốc Tùng TVABHP
 • Xây Dựng Gia Đình Với Chúa 1- MS Dương Quốc Tùng TVABHP
 • Luật Vàng Xử Thế – MS Dương Quốc Tùng
 • Vai Trò Người Cha Trong Kinh Thánh-MS Dương Quốc Tùng
 • Giải quyết xung đột – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Người Chồng Người Cha – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Người mẹ kiểu mẫu
 • Tình yêu người cha – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Bổn phận người Cha – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Người nữ tài đức
 • Gia đình hạnh phúc Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Gia đình vững mạnh Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Gia đình hòa thuận – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Sứ điệp cảnh báo cuối cùng (Phần 14) – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Sứ điệp cảnh báo cuối cùng (Phần 13) – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Sứ điệp cảnh báo cuối cùng Phần 12 – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Sứ điệp cảnh báo cuối cùng phần 11 – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Sứ điệp cảnh báo cuối cùng Phần 10 – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Sứ điệp cảnh báo cuối cùng phần 09 – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Sứ điệp cảnh báo cuối cùng phần 08 – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Sứ điệp cảnh báo cuối cùng (Phần 07) – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Sứ điệp cảnh báo cuối cùng phần 06 – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Sứ điệp cảnh báo cuối cùng (Phần 05) – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Sứ điệp cảnh báo cuối cùng (Phần 04) – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Sứ điệp cảnh báo cuối cùng (Phần 03) – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Sứ điệp cảnh báo cuối cùng (Phần 02) – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Sứ điệp cảnh báo cuối cùng (Phần 01) – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Bị lừa vì cảm xúc – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Bạn có áo lễ chưa – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • An toàn trong đại nạn – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Dấu hiệu tận thế Mục sư Dương Quốc Tùng YouTube
 • Dấu hiệu Chúa đến – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Ngày sa-bát và phần thưởng
 • Lẽ thật ngày cuối cùng
 • Phương pháp lừa dối của ma quỷ – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Ngày cuối cùng và ngày Sa-bát – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Hội thánh thật của Chúa – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Mười điều răn và ngày Sa-bát – Mục sư Dương Quốc Tùng
 • Ngày Thứ Nhất Và Kinh Thánh- Mục Sư Dương Quốc Tùng
 • Tránh Xa Thần Tượng-MS Dương Quốc Tùng
 • Ba Yếu Tố Của Sự Thờ Phượng Thật-MS Dương Quốc Tùng
 • Thật Và Giả-MS Dương Quốc Tùng TVABHP
 • Dấu Hiệu Không Thể Bỏ Qua 2
 • Dấu Hiệu Không Thể Bỏ Qua 1
 • Dấu Hiệu Tái Lâm 4 (Khi Nào Chúa Trở Lại) – Mục Sư Dương Quốc Tùng
 • Dấu Hiệu Tái lâm 3 (Hội Thánh Bội Đạo) – Mục Sư Dương Quốc Tùng
 • Dấu Hiệu Tái Lâm 2 (Điềm Lạ Trên Trời) – Mục Sư Dương Quốc Tùng
 • Dấu Hiệu Tái Lâm 1 (Tình Hình Thế Giới) – Mục Sư Dương Quốc Tùng
 • Điều Răn Thứ 10: Ngươi chớ tham lam-Mục Sư Dương Quốc Tùng
 • Điều Răn Thứ 9
 • Điều Răn Thứ 8: Ngươi Chớ Trộm Cướp
 • Điều Răn Thứ 7: Ngươi Chớ Phạm Tội Tà Dâm Phần 2
 • Điều Răn Thứ 7: Ngươi Chớ Phạm Tội Tà Dâm Phần 1
 • Điều Răn Thứ 6: Ngươi Chớ Giết Người.
 • Điều Răn 5: Hiếu Kính Cha Mẹ
 • Điều Răn Thứ 4 (Phần 2): Con Người Cần Ngày Sa-bát.
 • Điều Răn Thứ 4 (Phần 1): Sự Quan Trọng Của Ngày Sa-bát
 • Điều Răn Thứ 3: Tôn Kính Danh Chúa
 • Điều Răn Thứ 2: Đừng Giới Hạn Chúa
 • Điều Răn Thứ I: Chỉ Có Một Chúa.
 • Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đa-Ni-Ên 02-Ưu Tiên Quan Trọng–MS Dương Quốc Tùng
 • Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đa-Ni-Ên 02- Nơi Đáng Tin Cậy- An Bình Hạnh Phúc-MS Dương Quốc Tùng
 • Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đa-Ni-Ên 01-Thức Ăn Và Ơn Phước- An Bình Hạnh Phúc- MS Dương Quốc Tùng
 • Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đa-Ni-Ên 01- Sao Trời Bụi Đất – An Bình Hạnh Phúc- MS Dương Quốc Tùng
 • 666-Dấu Hiệu Phải Tránh-Mục Sư Dương Quốc Tùng
 • Dấu Hiệu Tái Lâm 4 (Khi Nào Chúa Trở Lại) – Mục Sư Dương Quốc Tùng
 • Dấu Hiệu Tái lâm 3 (Hội Thánh Bội Đạo) – Mục Sư Dương Quốc Tùng
 • Dấu Hiệu Tái Lâm 2 (Điềm Lạ Trên Trời) – Mục Sư Dương Quốc Tùng
 • Dấu Hiệu Tái Lâm 1 (Tình Hình Thế Giới) – Mục Sư Dương Quốc Tùng
 • Lý Do Chúa Giáng Trần- TVABHP- MS Dương Quốc Tùng
 • Vua Dân Giu Đa-MS Dương Quốc Tùng
 • Đức Chúa Giê-su Ngài Là Ai 4- An Bình Hạnh Phúc- MS Dương Quốc Tùng
 • Đức Chúa Giê-su Ngài Là Ai 3- An Bình Hạnh Phúc-MS Dương Quốc Tùng
 • Đức Chúa Giê-su Ngài Là Ai 2- An Bình Hạnh Phúc-MS Dương Quốc Tùng
 • Đức Chúa Giê-su Ngài Là Ai 1- TVABHP-MS Dương Quốc Tùng