TƯ GIA VIỆT NAM


Hội Thánh VN

Ngợi Khen Chúa đã, đang, và sẽ dẫn dắt dân sự Ngài cho đến khi gặp Chúa giữa chốn không trung.  Vài hình ảnh sinh hoạt của các hội thánh tư gia thuộc hệ thống An Bình Hạnh Phúc.  Vài bản thánh nhạc do các hội thánh tư gia thực hiện trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn để tôn vinh Chúa.  Tạ ơn Chúa vì tất cả sự chăm gìn, ban cho, và dẫn dắt của Ngài trên toàn thể hội thánh Chúa.

Cho đến Năm 2009, Hội Thánh có những thành phần lãnh đạo trên toàn quốc như sau:
* 12 Mục Sư
* 70 Truyền Ðạo/Giáo Sĩ
* 120 nhân sự truyền giáo (toàn/bán thời gian)
* 250 nhân viên các ngành
* hàng ngàn nhân sự tình nguyện

Xin Chọn Những Bản Thánh Nhạc Bên Dưới. Chân thành cảm tạ những anh chị em tại Nha Trang, Cam Ranh, Sai Gòn, Tây Nguyên, Miền Bắc, Miền Trung, ..đã đóng góp trong chương trình nầy.